Vad tycker Volt?

Politiken har fastnat i lösningar från förra århundradet.

Men vi tror på realistiska, sociala och hållbara lösningar för det 21:a århundradet.

Våra politiska teman

Europapolitik
Med dagens kontinentala och globala utmaningar måste den europeiska politiken återuppfinna sig själv och anpassa sig till aktuella problem och utmaningar. Volt anser därför att den europeiska politiken måste vara ett centralt kapitel. Det är bara genom ett utvecklat europeiskt perspektiv som gemensamma problem kan tas upp och lösas. Att medborgarnas inflytande står i centrum för denna utveckling är av enorm betydelse här.
Klimat & Miljö
I en tid när temperaturen stiger och arter dör ut samtidigt som vi inte har någon planet B så är det uppenbart att klimat och miljö hör till våra absolut viktigaste frågor.
Migration
Volts definition av ’Migration’ innefattar alla individer som frivilligt eller ofrivilligt flyttar från en plats till en annan med avsikten att bosätta sig temporärt eller permanent. Detta inkluderar migration mellan länder, men även intern migration inom länder. Utmaningarna varierar mellan dessa olika grupper och kräver därmed en mångfacetterad politik.
Integration
Sverige har välkomnat många människor in i landet men inte in i samhället. Detta måste vi bli bättre på.
Lag & Ordning
I ett fungerande samhälle behövs lagar och regler och att dessa följs. Därför är rättsväsendet en väsentlig del av vårt gemensamma samhälle.
Vård & Omsorg
Vårdköer och stressig arbetsmiljö för vårdpersonal var verklighet redan före pandemin. Nu är det ännu viktigare att satsa på en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Detta gäller självklart både fysisk och psykisk hälsa samt tandvård.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar