Vad tycker Volt? / Europapolitik

Ge mer inflytande till Europaparlamentet istället för Europeiska rådet

Som ett första steg mot en mer demokratisk lagstiftningsprocess vill Volt ge Europaparlamentet rätten att stifta lagar genom initiativrätt. Stärkta av denna rätt skulle Europaparlamentet äntligen kunna föreslå och diskutera lagar som kommer direkt från folkets representanter istället för att bara behandla lagförslag från nationella regeringar och andra EU-organ och de filter det innebär. Ett parlament bestående av direktvalda representanter utgör det mest lämpade organet för att konstruera lagar som motsvarar folkets krav och behov.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar