Vad tycker Volt? / Europapolitik

En gemensam valuta gör det enklare att låna till bättre räntevillkor

Genom Euron har vi hela Unionens ekonomiska och finansiella vikt bakom oss när vi agerar på den internationella finansmarknaden. Detta har nyligen visat sig vara mycket fördelaktigt inom EU:s återhämtningsfond där vi lyckades låna stora belopp gemensamt till goda villkor.

Sverige har inget formellt undantag, men håller sig avsiktligen utanför Eurozonen genom att inte delta i den Europeiska växelkursmekanismen (ERM II).

Införandet av Euron är ett viktigt steg för framtidens ekonomiska integration inom Unionen. 

Med skapandet av den Europeiska valutaunionen (EMU) övergick ansvaret för penningpolitiken till den Europeiska Centralbanken (ECB), världens största centralbank. Vår vision är att alla medlemsländer ska använda den gemensamma valutan så att vi kan införa de nödvändiga kompletteringarna av valutaunionen, såsom en gemensam ekonomisk och finanspolitik.

Vad den europeiska centralbanken beslutar har stor effekt på svenska bolag och Sverige som nation. Nu fattas dessa beslut helt utan svenskt deltagande. Volt anser att Sverige bör vara med vid bordet där beslut fattas.

Vi deltar då också i Eurogruppen och kan säkerställa att våra intressen där tillvaratas.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar