Vad tycker Volt? / Europapolitik

Bekämpa skatteplanering/skatteflykt

EU har styrkan och vikten att bekämpa skatteplanering och skatteflykt detta så länge det finns en politisk vilja att göra det.

För att stoppa skattebrott och stärka inkomster på en Europeisk nivå som kommer att bidra till en Europeisk budget, så föreslår Volt att skapa en Europeisk bolagsskatt. Skatten ska bestå av följande fyra viktiga punkter

 • Skapa ett enat system för att räkna ut skatt i Europa för att göra det svårare att bryta mot skattelagstiftning. En enad definition för vilka inkomster som kan bli beskattade behöver introduceras. Lättförståeliga redovisningsregler som är lika i varje medlemsstat kommer att bestämma hur beskattningsbar inkomst räknas ut. Lokala företag ska inte behöva konkurrera med stora multinationella företag som inte betalar samma skatter som de små företagen. En enad bolagsskatt i EU borde därför vara vårt första steg, men vi vill se att det ska finnas globalt till slut. Viktigast är gemensamma definitioner för vad som räknas som forsknings- och utvecklingskostnader, finansiering av skulder och eget kapital, så väl som avskrivning och investering. Klara regler för att länka skattebetalningar till inkomst behövs skapas, men också geografiska regler som låter stater använda deras vinster inom deras jurisdiktion.

 • Introducera en Europeisk minimum bolagsskatt för att bekämpa skatteparadis. Volt vill ha en minimum bolagsskatt inom EU som kan användas av EU:s institutioner; medlemsstater kommer kunna lägga till sina egna nationella bolagsskatter.

 • Förverkliga övervakningsmetoder inom stora företag. En fullskalig granskning av bolagsskatter inom EU:s medlemsstater ska utföras för att övervaka praxis inom stora företag, främst transnationella bolag, som utförs med syfte att minska deras skattetryck genom juridiska strukturer utan något ekonomiskt ändamål. Denna granskning ska bygga på OECD:s BEPS initiativ och kommer att jobba emot nya skatteflyktsmetoder.

 • Registrera varje fördelaktig ägare av företag, organisationer och stiftelser . Skatteflykt är en stor kostnad för samhället och kan därför inte låtas fortsätta. Ett första steg i att stoppa skattebrott är att registrera offshore företag, organisationer och stiftelser att registrera deras fördelaktiga ägare in ett obligatoriskt register.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar