Europapolitik

Med dagens kontinentala och globala utmaningar måste den europeiska politiken återuppfinna sig själv och anpassa sig till aktuella problem och utmaningar. Volt anser därför att den europeiska politiken måste vara ett centralt kapitel. Det är bara genom ett utvecklat europeiskt perspektiv som gemensamma problem kan tas upp och lösas. Att medborgarnas inflytande står i centrum för denna utveckling är av enorm betydelse här.

En europeisk och värderingsstyrd utrikespolitik

EU behöver en enda gemensam och oberoende europeisk utrikespolitik. Den politiken måste bygga på jämlikhet, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I dagens värld delas makten alltmer mellan olika regionala maktblock, som Kina och USA. Tiden då EU blint följer sina allierade är förbi. Volt vill stärka EU:s position i världen och föra en framgångsrik utrikespolitik baserad på mänskliga rättigheter, hållbarhet och samarbete.

En europeisk ekonomi för framtiden

Framtiden för industriell och ekonomisk utveckling är grön. Volt vill inte bara fokusera på pengar och materiellt välstånd, utan se på välstånd i ett bredare perspektiv: hälsa, utbildning, miljö och levnadsutrymme, social sammanhållning, personlig utveckling och trygghet. Den europeiska inkomstmodellen för framtiden tar hand om den breda välfärden för alla människor i och utanför EU.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar