Volt Rainbow

Om Volt

Endast ett Europa som agerar tillsammans kan lösa våra gemensamma utmaningar. Nationella partier har nått sina gränser. För att motverka populistiska löften och ge alla européer ett hem skapade vi Volt: det första paneuropeiska partiet. Vi strävar efter att ge människor möjlighet att förändra politiken och frigöra Europas potential. Vi är aktiva i mer än 30 länder och uppmuntrar medborgarna att tänka om och forma politiken i sina städer, i sina länder och över gränserna i Europa.

Vi är paneuropeiska, pragmatiska och progressiva. Samtidigt som vi strävar efter att främja mångfald kommer vi samman på grund av våra gemensamma mål och värderingar. Vi ställer de nödvändiga frågorna och lägger fram realistiska förslag för att lösa alleuropeiska utmaningar.

Vår plan för ett bättre Europa

Vi arbetar för ett enat, federalt Europa där alla har lika möjligheter att förverkliga sin unika potential. Genom att förena våra styrkor på demokratisk väg strävar vi efter att bilda en stark, ansvarsfull och öppen europeisk regering som agerar i alla européers intresse.

Vi tror på att reformera Europa för att bygga en verklig europeisk demokrati. Vi arbetar för att bygga ett starkare Europaparlament med befogenhet att föreslå nya lagar och välja en europeisk premiärminister, som kommer att hållas ansvarig inför alla europeiska medborgare. Vi tror att vi kan forma Europa till ett samhälle där de högsta standarderna för mänsklig, social, miljömässig och teknisk utveckling uppnås. Det är dags för förändring, och vi skapar den nya europeiska framtiden. Allt vi behöver är din hjälp!

Vårt mål är att få in vår egen politiska fraktion i Europaparlamentet 2024. Volt ställde upp i EU-valet 2019 för första gången och vi ledde en gränsöverskridande valkampanj med ett europeiskt valprogram. Resultatet blev att Damian Boeselager blev den första Voltern i Europaparlamentet.

Och vi fortsätter att växa! Vid det här laget representerar mer än 100 Volter oss på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Vi föregår med gott exempel för att främja ett enat, federalt Europa.

Hjälp oss att göra skillnad

Känner du igen dig i vår rörelse? Vi är alltid glada över nya människor som vill stödja oss. Vänta inte längre och bli medlem!