Vård & Omsorg

Vårdköer och stressig arbetsmiljö för vårdpersonal var verklighet redan före pandemin. Nu är det ännu viktigare att satsa på en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Detta gäller självklart både fysisk och psykisk hälsa samt tandvård.

Volt vill därför

 • Inkludera tandvård i högkostnadsskyddet

 • Expandera EU-täckande sjukvårdstjänster för medborgare, exempelvis genom att vidareutveckla Europeiska sjukförsäkringskortet och låta medborgare boka specialiserad sjukvård genom det.

 • Harmonisera förskrivning av läkemedel över EU, speciellt antibiotika, då antibiotikakonsumtionen varierar stort mellan EU-länder och överkonsumtion driver antibiotikaresistens

 • Garantera tillgång till sjukvård åt alla medborgare, även de på glesbyggden

  • Utforska möjligheterna med mobila vårdcentraler

  • Garantera tillräcklig närvaro av sjukvårdspersonal i socio-ekonomiskt svaga områden, genom att kompensera sjukvårdspersonal i dessa områden

  • Garantera tillräcklig tillgång till sjukvård i glesbebyggda områden genom att satsa på hemsjukvård och e-hälsa

 • Förbättra tillgången till vård för psykisk hälsa

  • Förbättra tillgången till terapeuter och psykologer genom att främja utbildningsmöjligheterna för dessa yrken

  • Utveckla innovativa möjligheter för att öka tillgången till psykisk vård, ex via videosamtal med terapeuter och e-hälsoplatformar, samt integrera dessa med existerande vårdval. Utveckla en säker videosamtalsplattform inom 1177

 • Arbeta förebyggande mot sjukdomar

  • Behåll hög skatt på alkohol och tobak och inför skatter på ohälsosamma livsmedel tex en sockerskatt.

  • Minska skatt på frukt och grönsaker.

  • Bevaka och ta åtgärder mot skadliga luftföroreningar (SOx, NOx, PMAx), inklusive trafikåtgärder där så är nödvändigt

 • Förbättra arbetsförhållandena för sjukvårdspersonalen

  • Mer flexibla arbetstimmar för sjukvårdspersonalen

  • Mer vårdpersonal genom bättre premier och lön

  • Fler utbildningsplatser

  • Underlätta arbetskraftsinvandring för sjuksköterskor och läkare

Volt anser att privata aktörer tillför välkommen valfrihet inom vården. Dock vill vi starkare reglera verksamheterna inom den privata sektorn för att förhindra att vinstuttag görs på bekostnad av patienten. Generellt sett förespråkar Volt en Välfärdspolitisk syn där det noga utreds vilka delar av välfärden i stort som stärks av privata aktörer, samt vilka delar av välfärden i stort där privata aktörer ej bidrar med samma positiva effekt.

Volt står för ett förbud för apoteken att bedriva sjukvård, omsorg och tandvård för att säkerställa ett oberoende mellan den som ordinerar och den som tjänar på det ekonomiskt.

Högspecialiserad sjukvård styrs av staten, men finansieras av regioner. Detta är en opraktisk och för visa regioner orättvis ordning. Därför ska finansiering av högspecialiserad sjukvård förstatligas.

Ämnen

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar