Migration

Volts definition av ’Migration’ innefattar alla individer som frivilligt eller ofrivilligt flyttar från en plats till en annan med avsikten att bosätta sig temporärt eller permanent. Detta inkluderar migration mellan länder, men även intern migration inom länder. Utmaningarna varierar mellan dessa olika grupper och kräver därmed en mångfacetterad politik.

Asylsökande och Flyktingar

Antalet flyktingar uppgick globalt till 82.4 miljoner människor 2020. I motsats till diskursen har EU-länder endast tagit en sekundär roll i att skydda dessa människor. 2020 beräknades EU-länder endast ta emot drygt 99.000 flyktingar - motsvarande 0.02 % av unionens befolkning - samtidigt som 86 % av världens flyktingar har tagits emot av utvecklingsländer. Volt vill se att EU och dess medlemsstater tar sitt ansvar för att skydda dessa människor.

Ekonomisk migration

Volt ser ekonomisk migration som en viktig faktor för att täcka arbetsmarknadens framtida behov och för att säkerställa varje individs, oavsett nationalitet, möjlighet att skapa sin egen framtid. Volt ser en risk för stor kompetensförlust utifrån vissa aspekter av dagens lagstiftning som inte är bra för någon part.  För att motverka denna kompetensförlust vill Volt minska försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar