Vad tycker Volt? / Migration

Permanenta uppehållstillstånd

Volt förespråkar att skydda asylsökande under tiden risken i hemlandet kvarstår. Därför vill volt införa ett system där asylsökande automatiskt får permanenta uppehållstillstånd om risken kvarstår efter en viss tid exempelvis 6 år. Om risken kvarstår efter 6 år är sannolikheten låg att risken försvinner under den överskådliga framtiden. Då är permanenta tillstånd mer humana, integrationsfrämjande, och mer resurseffektiva i jämförelse med upprepade prövningar av skyddsbehov varje gång ett tillfälligt tillstånd löper ut.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar