Vad tycker Volt? / Migration

Ekonomisk migration

Volt ser ekonomisk migration som en viktig faktor för att täcka arbetsmarknadens framtida behov och för att säkerställa varje individs, oavsett nationalitet, möjlighet att skapa sin egen framtid. Volt ser en risk för stor kompetensförlust utifrån vissa aspekter av dagens lagstiftning som inte är bra för någon part.  För att motverka denna kompetensförlust vill Volt minska försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd

 • Återgå till ett försörjningskrav på 12 månader för permanent uppehållstillstånd, i stället för 18 månader som infördes med Utlänningslagen 2021.

Alternativt gör systemet mer flexibelt genom att tillgodoräkna anställning bakåt i tiden. Det höjda kravet slår extra hårt mot akademiker vars kontrakt ofta förnyas årligt och därmed inte uppfyller försörjningskravet. I praktiken blir det nästan omöjligt för nyutbildade doktorander och postdoktorer att söka permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Detta gör Sverige mindre attraktivt att studera och arbeta i.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar