Vad tycker Volt? / Migration

Ett Europeiskt asylsystem

Volt vill reformera de europeiska systemen som behandlar asylsökande för att skapa en gemensam europeisk asylpolitik som är rättvis, effektiv och human. Centralt i detta vill Volt

 • Reformera Dublinförordningen och inrätta ett gemensamt bosättningssystem som delar mottagandets administrativa och ekonomiska kostnad rättvist över EU, och samtidigt förbättrar asylsökandes möjligheter till att få skydd

 • Utöka och förbättra lagliga vägar in i Europa, så att asylsökande kan utöva sin rätt till prövning på ett säkert sätt

 • Jobba vid källan för att förebygga flyktingkriser genom konfliktmediering, diplomati, utvecklingsstöd och internationellt samarbete

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar