Volt Rainbow

Donera till Volt Sverige!

Vi är en gemenskap med tusentals medborgare, och vi fortsätter att växa snabbare än vi någonsin hade hoppats på. Därför behöver Volt det ekonomiska stödet från var och en av oss. Tillsammans kan vi driva en verklig förändring och förnya europeisk politik. Vi satsar alla vår tid, engagemang och våra förhoppningar i det här projektet, så låt oss förverkliga det. Med ditt bidrag kan vi revolutionera hur politiken utformas.

bankinformation

Kontohavare: Volt Sverige

IBAN: SE33 9500 0099 6042 0938 5907

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

PlusGiro: 93 85 90-7

Swish: 1235 094 529

swish qr code

Vår donationspolicy

För donationer som överstiger det kumulativa beloppet på 3 000 euro inom ett år kommer vi att uppge givarens identitet i enlighet med vår donationspolicy, förutsatt att du ger oss ditt uttryckliga samtycke. Om du nekar, kommer den totala summan av din donation att returneras till dig.