Volt Rainbow

Donationspolicy

(uppdaterad 26 november 2018) - Artikel 8 i vår regelbok

Hos Volt satsar vi på öppenhet och höga etiska normer när det gäller behandling av donationer

  • När vi hänvisar till donationer hänvisar vi till kapital, tjänster eller donationer i natura. Medlemsländernas donationspolicy måste omfatta alla delar av Volt Europas donationspolicy.

  • Volt Europa / Volt Sverige förbinder sig att bara acceptera donationer från givare som inte strider mot eller äventyrar Volt Europas mål, värderingar, politik och etik. Detta måste beslutas av kassören och kan delegeras.

  • Volt Europa / Volt Sverige förbehåller sig rätten att avslå donation, motivera avslaget och returnera donationen till givaren inom en tidsfrist på 20 arbetsdagar, med avdrag av externa administrationsavgifterna i samband med denna transaktion.

  • Volt Europa  / Volt Sverige publicerar alltid varje donation som överstiger 3000 euro per donation eller givare per år inom 15 dagar från mottagandet på Volt Europas webbplats. Innan en donation publiceras kommer Volt Europa att få givarens samtycke.

  • Om givaren inte håller med punkt 4 i den här artikeln kommer beloppet över 3 000 euro att returneras till givarens konto, avdraget eventuella administrationsavgiften i samband med denna transaktion.

  • Om Volt Europa / Volt Sverige i ett senare skede blir medveten om en donators verksamhet som strider mot eller äventyrar Volt Europas mål och etik, förbehåller sig Volt Europa rätten att returnera donationen och ta bort givaren från Volt Europas givare lista.

  • Om givaren skulle vilja tillägga ett skriftlig framställning och en länk till Volt Europas / Volt Sverige lista över givare som Volt Europa / Volt Sverige instämmer med, kan framställningen och länken publiceras på Volts webbplats och annan kommunikation.

  • Donationer från vinstdrivande organisationer accepteras om de inte avser att påverka Volt eller dess lokalavdelningar. Kassören bestämmer om man ska acceptera sådana donationer eller inte.

  • Anonyma donationer över 100 euro är inte tillåtna och måste returneras. Om det inte är möjligt kommer donationen att överföras till ett ändamål i enlighet med Volt Europas mål enligt vad som anges i ingressen till vår stadga.

Donatorer

Tack till alla våra givare, även de minsta donationerna! Tack också till dem som bestämde sig för att donera mer än 3000 euro och kommer därför att namnges här enligt regel 8 i vår donationspolicy: