Vad tycker Volt? / Europapolitik

EMU/Eurozonen och svenskt medlemska

Euron är den Europeiska Unionens gemensamma valuta. Volt stöder målet att alla medlemsstater ska införa Euron.

Sedan den rådgivande folkomröstningen året 2003, där 42,02 % röstat Ja och 55,91 röstat Nej, har denna fråga behandlats som tabu och som skrivet i sten. Volt anser att det har gått tillräckligt lång tid från folkomröstningen för att öppna diskussionen på nytt. Att respektera folkets slutliga beslutsrätt i frågan innebär också att alla som har fått rösträtt sedan folkomröstningen också ska få säga sitt. Vi anser att behovet för att gå med i Eurozonen har ökat sedan folkomröstningen. Det borde därför hållas en ny folkomröstning om att gå med i Eurozonen.

Införanden av Euron sparar växelkursavgifter. Innan euron infördes var kostnaderna för valutaväxling höga: uppskattningsvis 20 – 25 miljarder euro årligen inom EU. För alla som har anslutit sig har dessa kostnader försvunnit. Samtidigt, så står Sveriges export inom EU för drygt 60 %, import för 70 %. Merparten av Sveriges handel stannar alltså inom EU. Detta kommer gynna alla, konsumenter, näringslivet och inte minst kommer det underlätta finansiella investeringar.

Euron är idag jämbördig med den amerikanska dollarn som den största valutan vid internationella betalningar. En gemensam valuta eliminerar valutarisken vid handel med länder som har Euron som valuta.

En utländsk köpare av svenska produkter måste ta i beräkningen att kronan kan röra sig åt fel håll. Denna risk måste den svenska leverantören betala för med hjälp av lägre priser jämfört med en Euro-konkurrent. Svenska bolag har också en själva en onödig risk med kunder och leverantörer i olika valutor. Sverige anses inte heller vara en säker plats i kristider eftersom vi är ett litet land, då flyttas pengarna till de större valutorna som EUR och USD. I kristider får alltså Sverige även hantera att pengar lämnar landet.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar