Vad tycker Volt? / Europapolitik

Begränsa Europeiska rådets inflytande

Tillämpa existerande begränsningar på Europeiska rådet, och eventuellt avskaffa det helt. Det Europeiska rådet består idag av medlemsländernas regeringschefer. På kort sikt anser Volt att dess rättigheter strikt måste begränsas till det som står i fördragen, vilket innebär att förse “Unionen med den nödvändiga drivkraften för dess utveckling och definiera de generella riktningarna och prioriteringarna” Det står uttryckligen att “Europeiska rådet inte ska utöva lagstiftande funktioner”. Det Europeiska rådet ska därför inte lägga sig i politik på daglig basis utan istället låta direkt folkvalda besluta. Europeiska rådet förankrar också bilateralt beslutsfattande vilket ger otillbörlig makt till ekonomiskt starka medlemsländer att köra över mindre eller fattigare medlemsländer. I linje med vår princip om demokrati stödjer därför Volt beslutsfattande genom äkta Europeiska överstatliga organ. På medellång sikt föreslår Volt att Europeiska rådet, i sin nuvarande form, avskaffas helt och hållet.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar