Vad tycker Volt? / Europapolitik

Utöka Europols befogenheter

Samarbetet mellan europeiska poliskårer bör stärkas. Bindande mekanismer bör skapas för delning av information som är viktig för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, terrorism och cyberbrott. Europols kapacitet och kompetens för att bekämpa brottslighet i europa bör stärkas. Långsiktigt vill Volt se Europol utvecklas till EUs federala polisstyrka. I takt med att Europols befogenheter expanderas måste även demokratisk insyn och ansvarsutkrävande säkerställas. Europaparlamentet bör ha insyn i verksamheten. Därför bör en kommitte inrättas och en kommissionär tillsättas för att ansvara för Europols verksamhet. Medlemsländernas inrikesministrar bör också involveras.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar