Vad tycker Volt? / Europapolitik

Ta fram en grundlag för EU

Vi tror att EU skulle tjäna på att byta ut de existerande fördragen mot en europeisk konstitution som detaljerar medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt unionens institutionella funktioner och uppbyggnad. För denna konstitution ser vi sju grundläggande principer den ska omfatta

Europeisk republikanism. Volt vill se ett republikanskt styrelseskick för de europeiska institutionerna där rättsstatens principer tillämpas på alla medborgare likgiltigt. Medlemsländerna ska vara fria att välja sitt eget statsskick.

 • Representativ demokrati. System där medborgarna väljer representanter att representera dem anser vi i Volt fungera bäst.

 • Parlamentarism. För att upprätthålla demokratiska värderingar och motverka maktutövningar stödjer Volt parlamentarism. Den verkställande makten får enbart inflytande från folkvalda representanter.

 • Federalism. För att garantera effektiv gemensamt styrande samtidigt som man respekterar unionens mångfald vill Volt se en federal struktur av EU. Hur relationen mellan medlemsstater och unionens institutioner ska se ut behöver definieras i konstitutionen.

 • Subsidiaritetsprincipen. Så ofta som det går tror vi att ansvar ska delas ut till den nivå i det offentliga som ligger närmast frågan. Vi vill se ett Europa där olika nivåer samarbetar och utbyter erfarenheter, även över statsgränser.

 • Företrädesprincipen. Federala lagar ska stå över medlemsländernas lagar. Att när rättsliga tvister uppkommer ska det federala rättsväsendet döma och kan komma att ogiltigförklara specifika lagar, både de federala och förbundsländernas lagar.

 • Majoritetsstyre. I linje med vår ställning för stärkandet av demokratin vill vi se beslutsprocesser som bygger på majoriteten och vi ställer oss i opposition till konsensusprincipen. Beslut som exempelvis förändringar i konstitutionen är undantag och bör beslutas med kvalificerad majoritet.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar