Vad tycker Volt? / Europapolitik

Gränsbevakning

Att skydda de europeiska gränserna ska vara en exklusiv befogenhet för den Europeiska Unionen. De nuvarande nationella gränskydden ska bli integrerade i ett sammanhängande och effektivt europeiskt gränsskyddssystem. EU behöver stödja alla sina medlemsstater när det är nödvändigt för att beskydda gemensamma gränser.

Ett fungerande skydd av EU-gränserna är en förutsättning för människors fria rörelse inom EU. Därför vill vi skapa och stödja ett system som upprätthåller EU-gränsernas integritet, bekämpar gränsöverskridande brottslighet och garanterar de europeiska invånarnas säkerhet. Vi vill ha ett EU gränsskyddssystem som tillhandahåller första mottagandet av asylsökande på ett ordentligt och humant sätt, upprätthåller europeiska värderingar och tillser att den första kontakten med flyktingar åskådliggör vad europeiska medborgare står för. I synnerhet föreslår vi följande punkter:

 • Utveckla kapaciteter av en fullt operationell europeisk gränsskyddsbyrå. Volt främjar utveckling av European Border and Coast Guard Agency utifrån ett mellanstatligt organ som till en stor del samordnar nationella tjänster till ett integrerat europeiskt organ med fullt mandat och kapacitet att agera och reagera. Det europeiska organet ska vara bemannat med sina egna gränsvakter och utrustning utifrån ny finansiering från EU-budgeten, så att det agerar oberoende av medlemsstaternas bidrag. Inledningsvis ska det hålla gemensamma övningar för nationella gränsvakter. Senare ska detta utvecklas så att nationella strukturer integreras i det europeiska organet för att undvika ineffektiviteten som orsakas av duplicering.

 • Garantera granskning av det europeiska parlamentet. Kompetenser och budgetar behöver bli förtydligade mellan EU- institutioner och medlemsstater för att öka transparens, och det ska säkerställas att blandat ansvar mellan nationella och det europeiska parlamentet ska vara slut. Till slut ska det europeiska parlamentet ha tydlig parlamentarisk kontroll av European Border and Coast Guard Agency och den framtida europeiska gränsskyddsbyrån.

 • Garantera skydd av värderingar vid våra gränser. Skyddet av våra gränser går hand i hand med skyddet av våra gemensamma värderingar. Där får människor från hela världen sitt första intryck av Europa. Deras ambitioner för att bygga ett bättre liv i Europa ska stimuleras av hur vi välkomnar dem; de ska alltid bli bemötta med respekt och värdighet samt med respekt för rättssäkerhet. Således ska Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna vara vägledande för byrån, inkorporerad i dess uppdrag, efterlevnadssystem och ansvarighet till det Europeiska Parlamentet.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar