Vad tycker Volt? / Lag & Ordning

Narkotika

Volt vill verka för avkriminalisering av ringa narkotikainnehav samt av bruk. Portugals framgångsrika progressiva hållning och lagstiftning mot drogberoende har visat sig vara framgångsrik medans den generellt hårda linjen Sverige har anmanat inte har fungerat. Narkotikamissbruk ska ses som en sjukdom och inte ett brott. Volt vill därför driva Portugals linje och avkriminalisera bruk och ringa narkotikainnehav. Att behandla istället för att straffa. 

Dagens svenska narkotikapolitik är inte faktabaserad och kommer inte vara det förrän det skapas en statlig utredning utan särskilda begränsningar, så som att inte utreda legalisering. Volt Sverige ser därför positivt på en helomfattande statlig utredning om svensk narkotikapolitik och dess konsekvenser.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar