Vad tycker Volt? / Lag & Ordning

Förebygga och åtgärda

I stället för att symptom-behandla och ge polisen befogenheter att lösa gängkriminalitet som redan existerar är vårt fokus på att ta bort incitamenten från gängen att växa från första början. En person bosatt i Sverige ska aldrig känna att ett liv inom kriminell verksamhet är bättre än ett liv utanför. Det gäller framförallt för personer i utsatt läge som nyinvandrade och fattiga. Att behandla kriminalitet som ett samhällsproblem och inte ett personligt problem, och att lösa det där det skapas, så finns det mycket lägre behov och press på polis att lösa det efter det har orsakat problem.

 • Förbättra integrationen (Se punkten integration)

 • Utöka befogenheterna för socialtjänsten

 • Föreningsliv (Helt skattefinansierade medlemsavgifter till barn och ungdomsidrott)

 • Minska kriminella gängs finansiering genom en progressiv narkotikapolitik

 • Sluta skut / GVI (GruppVåldsIntervention) Best practice Malmö och USA. Förläng i Malmö och testa i fler kommuner för att utvärdera ordentligt om det har effekt.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar