Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Diplomati och klimatåtgärder

Den största delen av världens koldioxidutsläpp sker utanför EU. Därför vill vi använda EU:s mjuka makt för att nå global koldioxidneutralitet genom diplomati och gröna handelsavtal

 • Handelsavtal är ett effektivt verktyg för att främja miljöskydd och klimatåtgärder utomlands genom att göra dem beroende på efterlevnad av Parisavtalet och övriga miljö- och utsläppsstandarder. Vi motsätter oss handelsavtal som allvarligt bidrar till miljöförstöring

 • Vi vill reglera produkter som driver avskogning av regnskogar, exempelvis genom att förbjuda palmolja som framställs från områden som tidigare var regnskog. Dessutom  vill vi främja återställande av regnskog genom övervakning, reglering och investeringar

 • Vi vill verka globalt för att harmonisera prissättning på koldioxid

 • Utvecklingssamarbete ska centreras runt klimatskydd genom överföring av teknik, know-how och bästa praxis för att skapa genvägar för utvecklingsländer till att bli koldioxidfria ekonomier. Bistånd till utvecklingsländer ska hålla fast vid FN:s globala mål för hållbar utveckling

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar