Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Utsläppshandel och koldioxidskatter

Volt vill täcka 100% av EUs utsläpp med två effektiva verktyg: ett utökat system för utsläppshandel, baserat på det nuvarande europeiska “Emissions Trading System” (ETS), samt en komplementerande koldioxidskatt för de fall där en sådan skatt är ett mer effektivt system.

Volt vill införa en koldioxidskatt för de områden där en sådan skatt är mer effektiv eller rättvis.

Vissa väldigt fragmenterade industrier kan exempelvis få en oproportionerlig administrativ börda av ett expanderat ETS, där kan en skatt passa bättre.

Volt stöttar även det föreslagna “Carbon Border Adjustment System” som inför tullar på utsläpp associerade med produkter från utanför EU, för att se till att bolag inte flyr EU pga utsläppsavgifter.

Volt vill använda intäkterna från utsläppspriser på tre sätt

 • Kompensera medborgare för högre konsumentpriser från högre utsläppspriser med direkta utbetalningar. Detta är en vitt rekommenderad modell som framgångsrikt har införts i Schweiz och Kanada.

 • Inrätta subventioner för hållbara  produkter och investeringar som kan hjälpa individers övergång till en mer hållbar livsstil.

 • Direkta statliga investeringar i grön forskning och infrastruktur, exempelvis inom framtida energiteknologier eller utbyggnad av Europatäckande elnät.

Intäkter bör spenderas i samma land där de kommer ifrån för att hindra oförutsedd finansiell återdistrubitering mellan EU-länder. Subventioner finansieras direkt av koldioxidskatt och kommer därför att fasas ut i samband med att ohållbara bränslen fasas ut.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar