Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Främja etableringen av en cirkulär ekonomi

Volt vill tackla Europas avfallsproblem genom att implementera en cirkulär ekonomi, det vill säga en ekonomi där återvinning och återanvändning främjas framför slit och släng.

 • Right to repair, Svårigheterna att reparera ens produkter som konsument skär igenom hela samhället. Allt från hemelektronik till traktorer måste kunna repareras enkelt. Även oauktoriserade verkstäder bör ges möjlighet att reparera utan hinder från producenten

 • Vi vill hjälpa företag att förflytta sig mot den cirkulära ekonomin, exempelvis med skattelättnader och snabbare regleringsprocesser.

 • Stödja vetenskaplig forskning om lösningar för cirkulär ekonomi

 • Cirkulär användning av kritiska råämnen, exempelvis sällsynta jordartsmetaller, gynnar både ekonomi och klimat. Vi vill främja rättvis handel, effektiv användning och återvinning av råämnen för att uppnå hållbar tillverkning.

 • Vi vill skapa en framtid med mindre plastpåverkan genom ökad medvetenhet,och åtgärder för minskad användning av plastföremål, där lämpliga och klimatsmarta ersättningsprodukter finns

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar