Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Markanvändning

Hållbarhet måste prioriteras när det kommer till skogs-, torvs- och jordbruk för att fånga koldioxid och skydda vår natur. Jord- och skogsbruksmetoder måste ställas om för att reducera koldioxidutsläpp och bevara våra naturliga landskap. En viktig del i detta är att återställa våtmarker för att stoppa koldioxidläckaget som de annars genererar. För att skydda våra våtmarker så måste vi införa ett stopp på torvbrytning tills vi har en heltäckande lagstiftning för att skydda våra unika landformationer. Vidare måste subventioner till ohållbart jordbruk få ett slut och istället prioritera miljövänliga praxis som minskar behovet för gödnings- och insektsmedel samt användningen av diesel.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar