Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Övriga punkter inom klimat

 • Främja avyttring (divestment) i fossila industrier för EU-medlemsländerna.

 • Introducera ny EU-infrastruktur med högspänningsledningar samt energilagringssystem för att förenkla energitransport över långa avstånd och mellan länder, samt balansera belastningen på elnäten

 • Harmonisera elmarknadens regleringar över Europa

 • Uppmuntra stora investerare (banker, pensionsfonder, osv) att ta ut sina pengar från fossila bränslen och istället investera i klimatvänliga system.

 • För att garantera övergången till hållbara energisystem bör en europeisk myndighet instiftas för att samordna arbeten mellan olika parter och sammanställa relevant kunskap

 • Se till att nybyggda hus är energieffektiva tex bra värmeisolering, främja hållbara byggnadsmaterial samt effektiv uppvärmning och nedkylning.

 • Vi vill också se en generell elektrifiering av transporter genom exempelvis höghastighetståg och elektrifierade motorvägar

 • Motarbeta förorening i haven med hållbart fiske och klimatmedveten användning av båtar och fiskenät

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar