Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Transportsektorn

Inom transportsektorn har Volt olika förbättringsförslag vilka kommer gynnas av den gröna omställningen.

Väg

 • Förbjud försäljning av fossila bränslen till vägtransporter 2035. Detta är inte ett förbud mot försäljning eller användning av förbränningsmotorer så länge som de drivs av biobränslen eller hållbart producerade syntetbränslen.

 • Förbjud försäljning av dieselbilar 2040, om inte tekniken för avgasrening förbättras avsevärt.

 • Stöd utvecklingen av elvägar, vägar som kan ladda bilar, och utvecklingen av sammanhängande laddstationer där det ska vara lika enkelt att betala som en vanlig bensinmack.

 • Satsa på kollektivtrafiken, särskilt på landsbygden.

 • Skapa ytterligare incitament till att investera i en elbil med särskilda parkeringsplatser och mer laddinfrastruktur.

 • Sänk bashastigheten i tätbebyggda områden till 30 km/h för att minska partikelföroreningar och trafikolyckor.

Järnväg

 • Volt föreslår kraftiga investeringar och subventioner till järnväg, både fjärrtåg, regionaltåg och godståg.

 • Volt vill satsa på fler och förbättrade förbindelser med nattåg, både nationellt och internationellt.

 • Volt vill satsa på ett gemensamt europeiskt tågsystem. Ett tågsystem som binder samman alla europeiska länder med standardiserad spårvidd etc.

Flyg

 • Ta bort skatteundantagen på flygbränslen men med rabatter för medborgare som bor på avlägsna områden, såsom exempelvis Norrland och Gotland.

 • Förbättra lagstiftning för biljettförsäljning exempelvis genom att tillåta namnbyte på biljetter.

 • Ta bort “frequent flying programs”.

 • förbättra/effektivisera byten från flyg till tåg och tvärtom.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar