Vad tycker Volt? / Klimat & Miljö

Utöka ETS (handeln med utsläppsrätter)

Volt vill utöka ETS (handeln med utsläppsrätter) till att täcka minst 90 % av alla utsläpp inom EU.

2019 täckte ETS endast 45 % av alla utsläpp inom EU av EU:s handel med utsläppsrätter. Det nuvarande systemet inkluderar exempelvis inte alla former och användningar av fossila bränslen, andra exempel som inte täcks av systemet är landanvändning, skogsbruk eller godstransport via fartyg, och många aspekter inom flygsektorn har fått undantag från ETS.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar