Vad tycker Volt? / Integration

Medborgarnas deltagande

Volt vill främja att fler med utländsk bakgrund söker sig till yrken inom socialtjänst, skola och polis. Det ska rekryteras lokalt i utsatta områden och medborgardialoger, dvs regelbundna dialoger mellan politiker och lokalbefolkningen, ska införas. 

Vi vill uppmuntra socialt entreprenörskap. Exempelvis kan jobbmässor ordnas där sociala företag får presentera sin verksamhet. Dessutom är ökad stöd till föreningar en viktigt pelare för att möjliggöra meningsfull sysselsättning.

De 5+1 utmaningarna

Volt har definierat 5+1 grundläggande utmaningar som måste hanteras i varje europeiskt land och i Europa som helhet.

Varför 5 + 1 utmaningar?

De 5 utmaningarna är i princip desamma för alla länder, men deras genomförande kan anpassas på nationell nivå för att ta hänsyn till lokala förhållanden.

Utmaningen +1 - vårt förslag om att reformera och stärka EU - är identisk i alla våra nationella program.

View the policy portfolio
 • 01

  Smart stat

  Utbildning och digitalisering är viktiga delar av det 21:a århundradet

 • 02

  Ekonomisk renässans

  En innovativ ekonomi måste vara motorn i samhällets utveckling

 • 03

  Social jämlikhet

  Ingen ska lämnas utanför - oavsett kön, inkomst, religion eller ursprung

 • 04

  Global balans

  Europa måste ta ansvar för sin roll i de globala utmaningarna

 • 05

  Medborgarinflytande

  Människor måste ges möjlighet att påverka politiken bortom enbart val

 • +1

  EU reform

  Vi älskar EU - det betyder inte att det inte finns utrymme för förbättringar