Europavalet 2024

Framtiden - Made in Europe

Idag står européerna inför flera existentiella kriser av en omfattning som inte skådats på årtionden.

  • Ryska missiler har inte bara krossat hem och sjukhus i Ukraina, utan också den fred och säkerhet som de flesta av oss länge har tagit för given.

  • Floder i en del av Europa håller på att torka ut, samtidigt som städer och byar i en annan del ödeläggs av översvämningar.

  • Många av oss kämpar för att ha råd med basvaror, och industrin lämnar på grund av höga energipriser.

  • De fattiga sover på gatorna medan storföretagen undviker att betala sin beskärda del. Båtar fyllda med människor som flyr från krig och förtryck kapsejsar framför våra stränder.

Men mitt i dessa kriser utan motstycke fortsätter politikerna som vanligt. Nationella regeringar gör halvhjärtade försök att lösa dessa problem, och när de väl agerar skadar de ofta de europeiska medborgarnas intressen.

Men det är just det som är problemet. Krig och flyktingar, sociala orättvisor och klimatförändringar begränsas inte av gränser. Det gör det omöjligt för nationella regeringar att övervinna dem på egen hand. Resultatet blir splittring, extremism och handlingsförlamning.

Men det finns ett annat sätt. Vi kan övervinna dessa utmaningar om vi tar itu med dem tillsammans, som européer, i ett enat, federalt och verkligt demokratiskt Europa.

Tillsammans kan vi bygga ett Europa som fungerar för oss alla, vilka vi än är, var vi än bor och vad vi än gör.

  • Ett Europa som kan försvara sig och som värnar freden i världen. Ett Europa som beslutsamt övergår till förnybar energi och ser till att alla har råd med grundläggande förnödenheter.

  • Ett Europa som erbjuder en fristad för dem som söker säkerhet och som lockar begåvade människor att hjälpa oss att uppnå det vi inte kan uppnå själva.

  • Ett Europa med en ekonomi som skapar välstånd samtidigt som den skyddar vår planet.

  • Och ett Europa som inte slits isär av splittrande och omänsklig nationalistisk och populistisk politik. Utan snarare ett Europa som präglas av värdighet, solidaritet, rättvisa och öppenhet, där medborgarna ges möjlighet att genomföra de förändringar de eftersträvar.

För att bygga detta Europa grundade vi Volt.

Som det första verkligt paneuropeiska partiet samlar vi kunskap och perspektiv från tusentals människor från Irland till Rumänien, och från Finland till Malta, för att utveckla vår evidensbaserade politik. Och vi kämpar för samma politik överallt i Europa.

Miljontals européer har redan anförtrott oss sina röster på kommunal, nationell och europeisk nivå. Mer än 125 Volters representerar redan medborgare i länder som Bulgarien, Tyskland, Grekland, Italien, Nederländerna och Portugal.

Vårt nästa mål är att vinna 23 platser i Europaparlamentet. Det kommer att göra oss till en oberoende politisk kraft för alla européer, och det kommer att visa att värderingsstyrd, paneuropeisk demokrati är framtiden.

Håller du med om att vi måste göra politik på ett annat sätt? Var en del av förändringen för en framtid skapad i Europa!